FAYDA L I     Bİ L Gİ L E R                                                


 

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

İsraf etmek . iftira  atmak

Kibirli olmak, söz taşımak , Cimrilik etmek, Kötülük etmek, Yalan söylemek, kumar oynamak, inadına tartışmak, İyiliği başa kalkmak, Emanete hiyanet etmek, Her kusuru açığa vurmak, Başkasının yanında gizli konuşmak,  Başkasının malını izinsiz kullanmak, Anlatılanın sonunu beklememek,  Başkasının kusurlarıyla alay etmek, Verdiği sözü yerine getirmemek, Borcunu zamanında vermemek, Gizli şeylere kulak kabartmak, Anne ve babaya karşı gelmek,  Kötülüklerini övünerek anlatmak,  Konuşanın sözünü kesmek,  Kendini çok övmek,   Kendini hep haklı görmek,  Başkalarını rahatsız etmek,  Başkasının malını almak.

 

SIGARA VE ZARARLARI

Sıgaranın dumanında yüzlerce çeşit kimyevi madde bulunmuştur, hiç birisinin insan bedenine bir faydası yoktur. Sığaranın zararını iki yönde mütaala etmek münkündür. Bunlardan biri insan vucuduna olan zararları,diğeride ekonomik zararıdır. İnsan vucuduna olan zararları şunlardır. 1. Kalp atış hızı artar  artıncada çarpıntı olur. ortaya kalp krizi çıkar. 2. Solunum hızlanır 3.Midede asit salğısı artar zamanla gastirit ve ülsere sebep olur. 4.Birçok damarların çapı daralır kan iyi gitmez el ve ayakta üşümeler olur 5.  vucudun birçok damarlarının büzülmesine sebep olur. organlara giden kan azalır6. kan az gidince kalp tam işlevini yapamaz zorlanır  tansiyon artar. 7. kanda kolestrol artar. 8.Beyine giden kan da azalma olur. beyin az kapasite ile çalışır. bugün herkesin bildiği gibi tıp bilimide tam olarak sıgarayıinsan saglığının baş düşmanı olarak görüyor. Sıgara insan vucudunda bağımlılık meydna getirmektei ondan sonra bu bağımlılıktan kurtulmak çok zor  kötü bir  hastalıktır. Üst solunum yollarında tahribata,mide ve kalp hastalıklarına ,damarlarda, sinirlerde fonksiyonel bozukluklara yol açar . vede tıp kurumunun kanıtladığına göre büyük ölçüde kansere yol açtığı biliniyor. Ekenomik yönden Ailenin ve kişinin bütcesine büyük zararlar veriyor. son söz ;

 Dumanını yel alır. Parasını el alır.Zararı sana kalır.

Sıgarayı Bırakmak zor bir olay değildir. Yeterki insan iradesini iyi kullansın. Gerisi kolay. Kendi sıhatını ve ekonomisini çok iyi bir şekilde düşünürse sıgarayı bırakma eğilimi sıgara isteğinin önüne geçer . O zaman insanın sabırı dahada güçlenir bırakmak daha kolay olur. Önce sıhat, sonra ekonomiyi ve dumandan rahatsız olanları düşündünmü bu olay çabuk çözülür. Sıgarayı bırakınca , insanda birçok değişilklik ve rahatlama  oluşuyor.Mesela Tansiyonunda değişiklik oluyor. El ve ayak sıcaklığı normalleşiyor. İki gün sonra kandaki zehirli maddelerin azaldığı belli oluyor. Kalp krizi riski azalıyor. Koku ve tad alma duyusu çoğalıyor. Üç gün sonra nefes alışverişine düzelme görülüyor. Üçay sonra kann dolaşımı normal oluyor. Ciğerlerin kapasitesi ve çalışması iyileşiyor. Altı ay sonra  sığara öksürüğü kesiliyor. Kann damarlarındaki daralmalar önleniyor. Beyin kanaması tehlikesi azalıyor. Kalp krizi riski  azalıyor. Not: Ben 15 Yıl tam tiryaki olarak sıgara kullandım .ve sıgarayı bıraktım . Daha önce bırakmadığıma çok pişman oldum . İçerken başkalarını çok rahatsız ettiğimi bırakınca anladım.  Gerçekten çok kötü kokuyor. Ayrıca şunuda yazmakta fayda var sıgarayı bırakınca insan ister istemez kilo alıyor. Bu normal sonra insan bu kiloları tekrar verebiliyor.  

UYUŞTURUCU  ALISKANLIGI

Alkol ve uyuşturucu madde alışkanlığı günümüz dünya gençliiği için büyük bir tehlikedir. Hemen hemen günümüz basınında hergün bu kötü olayları okumaktayız veya ekranlarda görmekteyiz Kolay paara kazanmak uğruna satıcılar problemli insanları ve gençleri hedef seçiyoırlar veya bazı genç beyinler tadına bakmak veya üzerimdeki sıkıntıyı atabiliarim düşüncesiyle bu kötü olaya karışmış oluyor sonrada alışkanlık yapınca bu bataklığın içine düşüyor. Ya hapishaneye ya tedavi merkezine yada sokaklarda sürünmeye başlıyor.İçinden çıkılması zor bir olaya karışıp ya yok oluyor yada iradesini iyi kullanıp tedavisini olup kurtuluyor.Bu kötü durum ekseriya sıkıntıdan kaynaklanıyor.   Sıkıntıları yenme azimi göstermeyen bazı zayıf iradeli kimseler çareyi beyinlerini uyuşturmrkta veböylece bazı zorluklardan kurtulacağını  düşünerek bu gibi beyin uyuşturucularını kullanmayı dener. Aslında sıkıntılar azim sabır ve çalışmakla giderildiğini düşünmezler.İnsanları bu kötü alışkanlıktan korumada en büyük görev  anne ve babalar çocukların arkadaş ve çevresinse  dikkat etmeli çocukların sorunlarıyla yakından ilgilenmeli sonrada eğtimciler bu yolun kötü bir yol olduğunu herzaman öğrencilere hatırlatmalılar. ve velileri bu konularda bilgilendirmeliler-

KİBİR

Kibir  eşittir Büyüklenmek  veya kabalığın ve hamlığın  sonucudur: Kibirli insan kendini beğenir başkasını küçük görür işte bu durum insanlar arasında hoş olmayan bir durumdur. Böyle olduğu gibi dinimizde de  günah  sayılmıştır.Kibir manevi bir hastalıktır,insanların birbirini sevmesini engeller, insanlar birbirinden uzaklaşır kaynaşma  olmaz kaynaşmayınca  kimse birbirini anlayamaz, onun için kibiri ve gururu bir kenara koyup  herkesi   sevelim ve sevilelim , her sevginin sonu huzur  ve mutluluktur.    Son söz; Yün eğirilmeden örülmez .Hiç bir insan küçük görülmez

ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUMAK

Bütün insanlık alemi kendi neslinin korunmasını  geleceğinin devamını ister. Çocuklarımız geleceğimmizin teminatı olduğuna göre, onları her türlü kötü alışkanlıklardan korumak başta gelen görevlerimizdendir. İnanç , ahlak ve alışkanlıkları bozulmuş nesiller yok olmaya mahkumdur. Sağlam toplum olmamız için Geleceğimiz olan çocuklarımız çok iyi yetişmesi lazım.Her türlü kötü alışkanlıklardan korunması gerekir.Günümüzde  hergün kötü şeylerle tahrik edilen çocuklarımıızın bunlara kapılmamaları için anne baba  ve toplum olarak  çok dikkatli ve tetbirli olmak gerekiyor. Çünkü iletişim teknolojisi dünyanın en ücra köşesine dahi ulaşabiliyor  bu yollarla yerkürede iyi ve köyü niyetli insanlar çok olduğuna göre  üzerine görev düşen her insan eli kolu bağlı durmayıp  çocuklarımıza gelecek kötülüklerle mucadele etmesi gerekiyor. Diğer taraftan  sığara  alkol  ve başka  kötü alışkanlıklara karşı önlemleride unutmamak , Geleceğimizin  garantisi olan çocukları göz bebeğimiz gibi  korumamız gerekiyor.

GENÇLERE DUYULAN  İHTİYAÇ

Gençler bir milletin ve devletin temel taşıdır. ve geleceğinin teminatıdır. Bir milletin gekleceğe güvenle bakabilmesi için gençlere büyük yatırım yapması şarttır. Yoksa o milletin gelecegi karanlıktır . Bu ihtibarla bir milletin kaderi gençleri ruh ve bedenen yapıları bakımından sağlamlıklarına  saahip oldukları,dini,ahlaki ,medeni ve kültürel ilişkilerine bağlıdır denilebilir. Bu saydıklarım  Başta eğtim ve öğretim le  elde edilir. Onun için gençlerin eğtimi  büyük önem taşımaktadır.Gencler bunları okuda  öğretmenlerden ve sonrada  anne ve babalardan alır . Onun için gençleri çok iyi yönlendirmemiz gerekiyor. ve herbirine iyi bir meslek vermek , onları kısa yoldan para kazanmaya özendirmemek ve hayatın acı ve tatlı yönlerini anlatıp uyarmak  eğtimcilerin büyüklerin  görevidir.Gençler arasında şiddet ve darp,uyuşturucu ,hırsızlık olaylarıgiderek artıyao. Aileler çocuklarıyla daha çok ilgilenmeli, onlara daha çok zaman ayırmalı. işişten geçtikten sonradövünmenin hiçbir faydası yoktur.

ASRIN VEBASI AIDS

AIDS İlk defa 1980  yılında Amerikada  eşcinseller arasında görünmeye başlandı.sonra Amarikayı ve bütün Avurpayı kıskacına aldı. bu amansız hastalığa yakalanan kimselerin  vücut dirençlerini tamamen kaybederek her hastalığa davetiye çıkartarak insanların kötü bir ölümle sonunu hazırlıyor. Dünyada hergün  beş bin kişi bu amansız hastalığın mikrobundan  payını alıyor. onun için bu hastalık enbüyük bir tehlike arzediyor. Türkiyede bu hastalığa yakalananların sayısı  dört bin civarında tahmin ediliyor. Bu sayıda  türkiye icinde büyük bir rakam sayılır.En çok cinsel yoldan ve kan yoluyla bulaşan bu amansaız hastalık  uyuşturucu yoluylada  bulaştığı tahmin ediliyor. Bu hastalıktan korunmanın tek yolu yukarıda sayılan etkenlerden uzak durmakdır.

Kalkınmanın Parolası

1.      Dürüstlük

2.      Çalışkanlık

3.      Kanun ve kurallara sayğı

4.      Tasarruf ve yatırıma inanmak

5.      Sonderece cesaretli olmak

6.      Başkalarının hakkına sayğılı  olmak

7.      Hep ileriye bakmak

8.      Geçmişlerden ders almak

9.      Eğtime çok önem vermek

10. Çevreye veya dışariya açık olmak

11. Dışarıya bağımlı olmamak

12. Ticari ilişkilerde çok hassas olmak

13. Kaliteye çok önem vermek

14. İsraftan kaçınmak

15. Toplumla Barışık olmak

16.Aceleci olmamak sabırlı olmak

17.Her işi zamanıda yapmak

 

KIYMETİNİ İYİ BİLMEK LAZIM

İnsanın sahip olduğu en değerli varlık  Zaman ve Sıhattır. Bu iki  nimetin kıymetini çok iyi bilmek gerekir. Zamanını ve sıhatını iyi kullanmayan insanlar her zaman  yenilmiş ve mağlup olmuşlardı.  Maalesef genelde  insan bunların  kıymetini  iş işten geçtikten sonra anlıyor .İşte o zamanda nice fırsatlar kacıyor . Tekrar başa dönmek imkansız olduğuna göre  daha  ilk baştan elimizi sıkı tutalım,  ve kendimizi biraz zorlayarak  bu nimetleri boşu boşuna ve kötü fiillerde (işlerde) kullanmamaya gayret edelim. Bu tüm insanların    başlıaca  ödevidir. Ne sıhatımızı , nede zamanımızı hor kullanmayalım. İyi bir yaşamın ilacı sıhattan geçer, iyi bir zamanında ilacı o zamanı değerlendirmekten geçer.Sıhatı ve  zamanı çarçur etmemek . Vakit nakittir Sıhat yakıttır.  düşüncesinden yola çıkmak doğru bir seçim dir.Yakıt olursa makina işler yakıt biterse  yolda kalır. Bu sözü  hiç akıldan çıkarmamak lazım. Bu dünyaki ödevleri  yapmaya sıhat ve zaman gerek.Boş zamaanları değerlendirmek insanların en önemli görevidir. Boşa geçen zamana üzülmek ve bir daha tekrar etmemek kayıdıyla uyarıyorum . Saygılarımla

 

                                                               Ömer Kurtar

             TEBESSÜM

    Gerçekleri sakın kaçırma ha  gözünden

    Tebessümü eksiltme hiç yüzünden

    Doğruluğu da bırakma ha özünden

 

Tebessüm hafif bir gülümsemeden güler yüz göstermekten ibarettir. Ama tükenmez faydaları vardır .Saymakla bitmez, herkes bu farkı görür ve yaşar

Karşınızdaki bir insana güler yüzlü olmak sevgi saygı göstermek bir büyüklüktür. Her kim olursa olsun her insanın tabi gürevidir.Karşındakine iltifat etmek iyi bir olaydır.Güler yüz göstermek dostluk ve yakınlık ifadesidir. Bir arada ve iyi ilişkilerde tebessümün çok önemi vardır. Tebessüm insanların arasındaki mesafeyi daraltır toplum birbirinden ayrılmaz aksine birbirine kaynaşır  bu kaynaşmadan kuvvet ve güç doğar o toplumun ve ufku ,geleceği parlaktır.

       BAYRAM NAMAZLARI VE KILINIŞI

İki rekat olan bayram namazı güneşin doğmasından  45 dakika sonra  cemaatle şu şekilde kılınır.Niyet ettim Allah rızası için Ramazan veya kurban bayramı namazını kılmaya .Uydum imama diye niyet edilir.İmama uyularak allahü ekber diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır.Gizlice Sübaneke duası okunduktan sonra üç defa tekbir alınır. İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice birinci tekbiri alır, sonra eller yanlara salıverilerek kısa bir süre durulur.ikinci ve üçüncü tekbir de aynı şekilde alınır. üçüncü tekbirde eller bağlanır. sonra imam gizlice euzu besmele ,açıktanda Fatiha ve birde başka  sure okur.Ruku ve secdeler yapılarak  ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice  Besmele Açıkdan da Fatiha ve bir sure okur.Birinci rekataki gibi üç tekbir alınır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmaz, dördüncü tekbir ile rukuy agidilir, secdeler yapılarak oturlur. Oturuşta Tahiyyat,salli Barik ,Rabbena  duaları okunduktan sonra selam verilerek namaz tamamlanır. sonra imam minbere çıkarak hutbe okur                                          

                        Bayram Namazının Kısa tarifi                                    

                                Elleri

                              Bir kere Bağla

                              Üç kere Salla

                              Üç kere salla

                      Bağlamadan Rükuya Eğil

 

 

                    CENAZE NAMAZININ KILINIŞI

Cenaze namazı  dört tekbir  ile kıyamdan ibarettir

Cenaze yıkanıp kefenlendikden sonra niyet edilir. İmamın tekbiri ile gizlice tekbir alınır. Subaneke duası  okunrken  vecellasaneüke  de ilave edilir. İkinci tekbir de salli barik, üçüncü tekbirde   cenaze duası  veya kunut duası okunur. Veya Rebbena  atinayı okuya bilirsiniz. Dördüncü tekbirde  selam verilerek  namaz tamamlanmış olur.

                  ÇOCUK HASTALIKLARI

Nezle ; Yetişkinlere göre çocuklarda çok sıkgörülür

Difteri: Son derece tehlikeli bir hastalıktır.Aşı sayesinde tehlikesi korkulan hastalık olmaktan çıkmıştır.

Su Çiçeği: Çok bulaşıcı bir hastalıktır. Önce yüz ve bedende görülür sonra  lekeler halınde bacaklara yayılır. Yaralar zamanla kabuk bağlayarak dökülür.

Kızıl:Ateş yükselmesi,boğaz ağrısı,yutkunma ,zorluğukusma ,titreme , baş dönmesiyle başlar. Çok bulaşıcıdır.

Kızamık: Kızamıklı biriyle temas edince bulaşır .çıkar. Kuluçka süresi 10 gündür Aşısı ihmal edilmemelidir.

Çocuk Felci:Bulaşıcı ve çok tehlikelidir. Öldüürücü olmasada , sakat bırakma ihtimalı vardır.

Boğmaca:Çok yaygındır Tehlikelidir . çok sinsi ilerler ateşsiz bir hastalıktır

Anjin:Mikropların boğazda ve bademciklerde yaptıkları iltihaptır.

Çiçek:Bulaşıcı ,ateşli ve ağır bir hastalıktır. Deride kabarcıklar halinde olur ve iyileşirken iz bırakır . Baş ağrısı ,titreme kusmayla başlar Ateş 40.41 dereceye kadar yükselir.Koruyucu aşı zamanında yapılmalıdır.

Çocuk hastalıkları çok çabuk yayılır  Çocukların direnci az olduğu için tehlikeli ve mikroplu ortamdan uzak durdurulmalıdır. Unutmayalımki çocuklar geleceğimizdir.

                    İYİ BİR İNSAN OLMAK

İyi bir insan olmak için ,Allahın bütün  yaratıklarına,   bilhassa insanlara karşı şefkatlı , merhametli  dürüst olmak ve herkese sevgiyle saygiyla bakmak gerekir.İnsanları sevmek saymak Allahın insanlara bahşettiğibir duygudur. İnsan bu duyguyu doruk noktasına çıkara bildiği zaman huzurlu ve mutlu olur. Bu duygunun körelmesi insan için bir kayıptır.  Bir kimse başkasına alçak gönüllü davranırsa  şerefi yükselir.  büyüklük  taslarsa  o kendini alçaltır. Kişinin kendini beğenmesi diğer insanlardan kendini büyük görmesi çok yanlıştır.  Senden daha büyük olduğunu hiç unutmamak gerek

1.Herkese sayğılı olmak .

2.İsraf ve cimrilikten kaçınmak.

3.Çocuklara değervermek ilgi göstermek.

4.Meşru olmayan işlerden uzak durmak.

5.Adaletli olmak.

6.Kibirli ve gururlu olmamalıyız.!

Madd

      

        İNSANLARLA İYİ GEÇİNMENİN YOLLARI 

Başta dilinize gem vurun ki her zaman düşündüğünüzün azını söyleyin. konuşurken sesinizi yükseltmeyin. veya ne yazdığınızdan çok nasıl yazdığınız daha etkilidir. fazla vaatlerde bulunmayın.Sözünüzde durun yalancı çıkmayın. İnsanlar hakkında yapıcı sözler söyleyin kim ne yaparsa yapsın sürekli değerlendirin, ve olanlar hakkınd agüzel şeyler söyleyin. Eğer eleştireceksen mutlaka  yapıcı eleştirilerde bulunun. İnsanlarla ilgilenin onlara önem verin . birlikte üzülün birlikte eğlenin. Tanıştığınız kişilere çok önem verin sayğılı olduğunuzu hissettirin. size sorulan sorulara açık fikirli olun Anlaşamadığınız konularda dahi dostluk gösterebilmek üstünlük duygusunun belirtisidir. Size anlatılan güzel fıkralara gülün . Dertlerinizi ve üzüntülerinizi gülümseyişinizin arkasına gizleyin. Dedikoduya kulak asmayın , dedikoduları durdurmaya çalışın.her insana her şakayı her hareketi yapmayın.İyilik yapacaksan karşılık beklemeyeceksin.