KIZILAĞILLI  DEĞİLSİN

 


  

 

 

Allah bilir ancak , nasıl ilerim

Sağlara sıhat, ölene rahmet dilerim

Razı olmayanları  buradan silerim

Silmezsem kızılağıllı değilim

 

 Köyün geçmişine gitmektir gaye

Fatma karı çok tükürdü dermaye

Sarı Mahmut altın diye pul getirdi sermaye

Duymadıysan kızılağıllı değilsin

 

Şahmerdan  İnce bilgisayarda tek usta

Bakkal Osman elli senedir hasta

Çorba içmediysen on kişi ile bir tasta

Kızılağıllı değilsin emşerim

 

Karışıklığa muhtar,aza bulur çözümü

Lakablarınan yazacağım utandırman  yüzümü

Küçük Recep bağında kokulu üzümü

Yemediysen Kızılağıllı değilsin

 

Güz gelince  herk ederken

Gölük Musa duymayınca ne derken

Ankaradan Kayseriye giderken

Yeni camiyi görmediysen kızılağıllı değilsin

 

Elden önce Çilismaalin İsmail in düven sürdüğünü

Avhunun çabuk çorap ördüğünü

Dünyaminin  kannı kuyuda cin gördüğünü

Duymadıysan  kızılağıllı değilsin

 

Apalın çiççisini kumarda üttüğünü

Hakkının Eminin koyun gütüğünü

Şafak sökerken horozon öttüğünü

Duymadıysan  kızılağıllı değilsin

 

Omar Üseyinin çayır biçmesini

Parsalağın kuyu eşmesini

Tepedeki cöllüğün çeşmesini

Bilmiyorsan  kızılağıllı olamassın

 

Mükreminin dellerini, çolak kızın ellerini

Kel köçeğin zillerini

Sürmeli Budunun dillerini

Dinlemediysen  kızılağıllı değilsin

 

Mevkilerden karaçalıyı

Basırın söykede temiz yürekli Lalıyı

Mahkemede  Hacı Seyfalıyı

Görmediysen kızılağıllı değilsin

 

Esmenin Memmedi duvar başında

Ütülmüş koyun ayağını düğme aşında

Hacıhüseyinin İbrahimin yüz bir yaşında

Öldüğünü duymadıysan kızılağıllı değilsin

 

Annacında körpe kuzular otlanır

Taşkıranda sığırların toplanır

Akşamdan ekmek sulanır sabah katlanır

Kuru dürüm yemediysen kızılağıllı değilsin

 

Dünya çok çekti Hitlerden

Eskiden sırtımız kaşınırdı bitlerden

Köye girerken ibannıdaki itlerden

Korkmadıysan kızılağıllı değilsin

 

Özün kenarından geçmediysen

Hacı iyibin pınarından su içmediysen

Külhüyüğünde yonca biçmediysen

Kızılağılı tanımıyorsun efendim 

      

Suyu çok yumşatırdı üzevirlik sodası

Boş kalmazdı Darıkların odası

Bütün köyde aynı işi yapma modası

Görmediysen kızılağıllı değilsin

 

Lohusa kadının guymak yidiğini

Hacerin kızının dediğini

Yemediysen bulğur hediğini

Kızılağıllı değilsin

 

Köyde herkesin kantar açtığını

Koca selde dağılğanın taştığını

Miyremin Garlidaya kaçtığını

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Hanifi ile Şuvayıp vururdu  kekliği

Tepenin başında viran oldu tavuk çiftliği

Bayramdan bayrama gördüğün tekliği

Almadıysan kızılağıllı değilsin

 

Köyde kimse okumadı hepisi Almancı

Gün aşa içmediysen bulamacı

Çadırlarda yatan yolmacı

Göemediysen kızılağılı bilemen

 

Cöllül karı hayrına çeşme yapardı

Meneşenin oğlu boya satardı

Yaramaz gençlere baston atardı

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Kizılağıl küçüktü şimdi böyüdü

Köslü Hacı ali iyi verirdi öğüdü

Çok yüksekti uzun evinin söğüdü

Kuş taşlamadıysan kızılağılı tanıman

 

Köyün geçmişini bilmek lazım

Petrolu açtı Dastirinin oğlu , Löllü, Milazım

Kalender adam dır Kazım
Duymadıysan kızılağıllı değilsin 

 

Remzi ile gıcık Ali Aldılardı cip

Haciybin Abidin bambaşka bir tip

Yaşanın oğlu mükemmel kip

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

    

Çolak Hasan okkalı yaparımış şakayı

Arasıra toplatırmış yakayı

Heller evinde direktör Zakayı

Unuttuysan kızılağıllı değilsin

 

Eskiden birlik beraberlik varmış

Ömerin Kurtarın doğduğu sene damboyu karmış

Üstüste yatılır evler darmış

1955 i bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

 İlk Almaci bilmeden yimiş domuzu

Darda kalan ararmış şeker Yonuzu

Temirin Alinin ikide bir oynayan  omuzu

Hatırlamassan kızılağıllı değilsin

 

Bekteş sanki Patişahtı  küçük memet vezir

Ceylan ızgın sıkardı akardı bezir

Konurdu tavaya erirdi hamur cızır cızır

Çiirtmeyi bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Osman Taşkemer meddah bebek oynatırmış

İrebişin Veli deve oynatırmış

Temidin İsmail Düğün aşı kaynatırmış

İçmediysen kızılağıllı değilsin

 

Yağlamacın yanına soğan kırmadıysan

Kuru üzümü peynirle dürüme sarmadıysan

Hacıbektaştaki Daşdellerin dükkanını duymadiysan

  Kızılağıllı bilmiyorsun efendim

 

İmece ile kızlar halı kilim dokurdu

Selim,Kamaş Şefket ezan okurdu

Mis gibi kokan kekik pokurdu

Koklamadıysan kızılağıllı değilsin

 

 

 

 

Arasıra analım İdiris,Bahri, Hilmi, Ziya hocayı

Buarada unutmayalım eyitmen kocayı

Yakarsan is yapmaski temizlesek bacayı

Tezek nasıl bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Yerim dar yazarımya herkesi

Kara Anşanın evi köyün merkezi

Bayram ile İkicik getirdi Çerkezi

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Yabın Duran yeşerdirdi doğayı

Böbrek gitti Ziya Maraş kızdırınca boğayı

Kadir Ateş de iyi taşırdı çamur dolu kovayı

Kerpiç evi bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Hasretim ekmeğine suyuna

Lafedilmez ahlakına huyuna

Herikli derler soyuna

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin 

 

Tarih le dolu Nevşehir ili

Kızılağılda Muhammer zararsız deli

Köye çok hizmet etti Gotturun Ali

Helal etmessen hakkını kızılağıllı değilsin

 

Mandaları çıkmazmış külhüyükdeki bataktan

İmamıda ezan okur erken kalkar yataktan

Şirin köye bakmadıysan dağdaki çataktan

Kızılağıllı olamassın emşerim

 

Dağ gibi Ali leri devirmiş şıllık

Yapacakmış köyü güllük gülüstanlık

Yeni camiye çok emek vermiş kara Dıllık

Duymadıysan kızılağıllı değilsin

 

Yazacak yer yok Ömer az ile yetin

Bekar kalmış evlenecek Nurunun Metin

Kızılağılın neşesidir  Deniz Çetin

Bilmiyorsan   Kızılağıllı değilsin

 

Caminin yanında dururdu bulgur diba

Almancının alın teri oldu hiba

Yayla aşkıile ölüp giden İba

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Karapalanınoğlunun bel kuşağağını

Ayakkabısız büyümüş Haççılının uşağını

Firik ütmediysen Albustanın başağını

Kızılağıllı değilsin emşerim

 

Harama uzatmaz elini varıken helal

Köyün geri döndü Velinin Celal

Bir mala çekiçle evini geçindirdi Bilal

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Ağıçtan adamı yapardı Yonuzun oğlu 

Köye azül olmuş Güney Doğulu

Karıncayı incitmezmiş Halitoğlu

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Kış gelirken köy bürünür pusa

İki yol olmuş glişmiş susa

Köye hizmeti sever Necibin Musa

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Tezek tüten köyümün bacasıydı

Mısık Senemin kocasıydı

Potuğun Hacımmet akıl hocasıydı

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Su soğulmuş külhüyü arkında

Buçak bileyin Fida Gülün çarkında

Köye girerken  Veysel Bilen parkında

Dinlenmezsen  kızılağıllı değilsin

 

Eskiden her sene kadınlar gebeymiş

Topakbaş ve Aylızı ebeymiş

Kundağa toprakla sarılan bebeymiş

Beşikte yatmadıysan kızılağıllı değilsin

 

Kızılağılda kızlar bile malı böldü

Bahçesine mezar kazan İsmail  Çöldü

Omarın Musa Yabın kızı küs öldü

Küs durursanız kızılağıllı değilsin

 

Kızılağılın 7 haneyle kurulduğunu

Şimdi 713 haneyi bulduğunu

Avurpada 380 hane olduğunu

Bilmiyorsan kızılağıllı değilsin

 

Löllünün İsmaal çifçi başı

Yaşlansada göstermiyor yaşı

Bahattin dullara bağlamış maaşı

Bilmiyorsan bilin efendim

 

Temitoğlu dikermiş eniyi çarığı

İyileşmedi hiç kocapalının elinin yarığı

Comu, Halıklıomarı, Darığı

Duymadıysan kızılağıllı değilsin

 

İlk sontayı köye Delehmedin İsmal soktu

Eşiref emmimin cami ile pek arası yoktu

İbiliğin lafı  hikayesi çoktu

Dinlemediysen kızılağıllı değilsin

 

Ömer Kurtar maaşını birgecede üttürdüğünü

Hacıomar uşağına koyun güttürdüğünü

Bekçi Mustafa ların gece düdük öttürdüğünü

Duymadıysan kızılağıllı değilsin

 

Bahattini kaçırdılar Nazik diye Nami ye

Mıtı küsünce Topaklıya giderdi camiye

Muayene olmadıysan Kırşehirde Samiye

Kızılağıllı değilsin emşerim

 

Hayrı değirmende arpa kırar, eler tohumu

Kurabiyenin arasında ezmediysen lokumu

Etli plava daldırmadıysan sokumu

Kızılağıllı değilsin sen emşerim

 

Tarlayı büyütmek için  sürer kıracı

Dayak dan da nasibini alır aracı

Aliıhsana tek sığara haracı

Vermediysen kızılağıllı değilsin

 

Tandırın başına palazı sermediysen

Yamalı tatlığı üzerine germediysen

Diz dize  de vediysen

Kızılağıllı değilsin emşerim

 

Evlere dolduydu dağın altının seli

Beribak derdi Karahmedin Veli

Tarlalarda ne sınır kalmış nede keli

Sürersen keliyi Kızılagıllı değilsin

 

İş dayanmaz erkenden kalkana

Dilekçe yazar İsmail ateş meclisteki bakana

Çift sarılı yumurtayı sahana

Kırmadıysan kızılağıllı değilsin

 

İyi yoğurulsun sevgi hamuru

Kırmızıdır Kızılağılın çamuru

Hasbahçede Celal ile Yağmuru

Görmediysen Kızılağıllı değilsin

 

                             

                Ömer kurtar